Positief Resultaat bezoek IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 12 juli 2022 een bezoek aan Thuiszorg Zuiderzee. Het doel van het inspectiebezoek was om een oordeel te geven over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die Thuiszorg Zuiderzee Thuiszorg levert aan cliënten thuis.

Het toetsingskader bevatte:

  1. gesprek met bestuurder (ook wijkverpleegkundige) en kwaliteitsmedewerker;
  2. inzage in zorgdossiers;
  3. inzage in (beleids)documenten;
  4. gesprek met zorgverleners;
  5. gesprekken met cliënten;
  6. een afsluitend gesprek met de bestuurder, kwaliteitsmedewerker en
    teamleider.

Positief Resultaat

Als organisatie hebben wij dit bezoek met een prachtig resultaat kunnen afronden. De bevindingen van de Inspectie zijn vastgelegd in een definitieve rapportage op 25 augustus 2022.

Hierbij de link naar het volledige rapport

HKZ Certificaat behaald

Op 29 april hebben heeft er een HKZ-audit plaatsgevonden bij Thuiszorg Zuiderzee en we hebben het HKZ certificaat behaald. Dit bevestigt dat wij op de goede weg zijn met kwalitatieve zorg waarvan de processen en procedures in orde zijn. Hier zijn we als Thuiszorg Zuiderzee natuurlijk weer heel erg blij mee. Maar ook u heeft er profijt van, dus zullen we in het kort wat uitleggen.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van de zorginstelling voldoet aan deze normen.

Het behalen van een HKZ Certificaat levert veel voordelen op. De zorginstelling wordt transparanter en gaat efficiënter werken. Fouten worden eerder opgemerkt en permanent opgelost. Dit biedt ook voordelen voor u als cliënt.

Als een praktijk het certificaat behaalt, betekent dit o.a. dat de organisatie:

– bestaat uit professionele zorgverleners

– cliënten centraal stelt

– afspraken helder formuleert en nakomt

– klachten juist afhandelt

– betrouwbare resultaten presenteert

– voldoet aan alle eisen die vanuit de sector zelf, door financiers en overheid worden gesteld

– een duidelijke taakverdeling heeft en verantwoordelijkheid neemt

 

Kortom: u bent bij ons op alle gebieden in juiste handen.

Nieuwe kantoor in Purmerend

Wij zijn zeer verheugd om u te kunnen mededelen dat wij per vandaag zijn verhuist naar de Koemarkt 53 in Purmerend.
Nadat we dit jaar hard gewerkt hebben om Thuiszorg Zuiderzee neer te zetten in Purmerend, hebben wij ongelofelijk veel positieve reacties gehad over Thuiszorg Zuiderzee en onze dienstverlening.
Team Thuiszorg Zuiderzee

Nieuwe website

Vanaf vandaag hebben wij een nieuwe website om onze clienten en partners in de zorg beter te kunnen informeren over de diensten, actualiteiten en veranderingen bij Thuiszorg Zuiderzee. Wij hebben bij het opzetten van de website goed geluisterd naar de wensen van de cliënten maar ook naar de wensen van zorgverzekeraren, gemeenten, huisartsen, sociale wijkteams en transferpunten.

Wij hopen met deze website u beter van dienst te kunnen zijn en de zorg van Thuiszorg Zuiderzee transparant te kunnen presenteren.

Protocol Coronavirus

Berichtgeving  

Thuiszorg Zuiderzee is voorbereid op het Coronavirus. Er is een protocol opgesteld om cliënten en medewerkers met een (mogelijke) besmetting veilig en goed te kunnen opvangen.

Actuele informatie

Voor actuele informatie over het nieuwe coronavirus verwijzen we u graag naar de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus Op deze website vindt u veel gestelde vragen en antwoorden. Er staat bijvoorbeeld wanneer u contact moet opnemen met de huisarts of de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is.

Heeft u vragen?

De overheid heeft een landelijk informatienummer geopend. Op het speciale nummer 0800-1351 kunt u terecht met alle vragen over het Coronavirus.

Wat kunt u zelf doen?

Op deze informatiekaart leest u wat u zelf kunt doen om besmetting te voorkomen en wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Informatiekaart Coronavirus NHG voor cliënten