Protocol Coronavirus

Berichtgeving  

Thuiszorg Zuiderzee is voorbereid op het Coronavirus. Er is een protocol opgesteld om cliënten en medewerkers met een (mogelijke) besmetting veilig en goed te kunnen opvangen.

Actuele informatie

Voor actuele informatie over het nieuwe coronavirus verwijzen we u graag naar de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus Op deze website vindt u veel gestelde vragen en antwoorden. Er staat bijvoorbeeld wanneer u contact moet opnemen met de huisarts of de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is.

Heeft u vragen?

De overheid heeft een landelijk informatienummer geopend. Op het speciale nummer 0800-1351 kunt u terecht met alle vragen over het Coronavirus.

Wat kunt u zelf doen?

Op deze informatiekaart leest u wat u zelf kunt doen om besmetting te voorkomen en wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Informatiekaart Coronavirus NHG voor cliënten