HKZ Certificaat behaald

Op 29 april hebben heeft er een HKZ-audit plaatsgevonden bij Thuiszorg Zuiderzee en we hebben het HKZ certificaat behaald. Dit bevestigt dat wij op de goede weg zijn met kwalitatieve zorg waarvan de processen en procedures in orde zijn. Hier zijn we als Thuiszorg Zuiderzee natuurlijk weer heel erg blij mee. Maar ook u heeft er profijt van, dus zullen we in het kort wat uitleggen.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van de zorginstelling voldoet aan deze normen.

Het behalen van een HKZ Certificaat levert veel voordelen op. De zorginstelling wordt transparanter en gaat efficiënter werken. Fouten worden eerder opgemerkt en permanent opgelost. Dit biedt ook voordelen voor u als cliënt.

Als een praktijk het certificaat behaalt, betekent dit o.a. dat de organisatie:

– bestaat uit professionele zorgverleners

– cliënten centraal stelt

– afspraken helder formuleert en nakomt

– klachten juist afhandelt

– betrouwbare resultaten presenteert

– voldoet aan alle eisen die vanuit de sector zelf, door financiers en overheid worden gesteld

– een duidelijke taakverdeling heeft en verantwoordelijkheid neemt

 

Kortom: u bent bij ons op alle gebieden in juiste handen.