Positief Resultaat bezoek IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 12 juli 2022 een bezoek aan Thuiszorg Zuiderzee. Het doel van het inspectiebezoek was om een oordeel te geven over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die Thuiszorg Zuiderzee Thuiszorg levert aan cliënten thuis.

Het toetsingskader bevatte:

  1. gesprek met bestuurder (ook wijkverpleegkundige) en kwaliteitsmedewerker;
  2. inzage in zorgdossiers;
  3. inzage in (beleids)documenten;
  4. gesprek met zorgverleners;
  5. gesprekken met cliënten;
  6. een afsluitend gesprek met de bestuurder, kwaliteitsmedewerker en
    teamleider.

Positief Resultaat

Als organisatie hebben wij dit bezoek met een prachtig resultaat kunnen afronden. De bevindingen van de Inspectie zijn vastgelegd in een definitieve rapportage op 25 augustus 2022.

Hierbij de link naar het volledige rapport