Uitsluitingscriteria cliënten thuiszorginstellingen
We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn zorgvragers:

• Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
• Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
• Die de hulp van Thuiszorg Zuiderzee niet accepteren;
• Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
• Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
• Met wegloopgedrag;
• Die suïcidaal gedrag vertonen;
• Met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
• Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
• Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
• Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
• Met zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
• Met psychoses;
• Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
• Die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang);
• Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.