GEZINS BEGELEIDING

Gezinswerkers van Thuiszorg Zuiderzee begeleiden en ondersteunen gezinsleden bij problemen of bij de opvoeding van hun kind met een verstandelijke beperking. Dit ambulante gezinswerk vindt plaats in de thuissituatie of in een spreekkamer op de hoofdlocatie van Thuiszorg Zuiderzee. Wij bieden de volgende 2 vormen aan:

  • Praktische ondersteuning.
    De gezinswerker geeft tips en tools bij vragen als: hoe kan ik het beste omgaan met mijn partner of kind; hoe krijg ik meer structuur in mijn dagelijkse leven; hoe bied ik mijn kind meer structuur aan; hoe stimuleer ik de ontwikkeling van mijn kind; hoe vind ik de weg in de Nederlandse samenleving; hoe ga ik om met driftbuien van mijn kind of mijzelf.
  • IAG – Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding
    IAG stelt multi-probleemgezinnen in staat om weer op eigen kracht te functioneren. Dat doen wij door de vaardigheden van gezinnen te vergroten en ze te leren om hulpbronnen in hun omgeving beter aan te boren. De hulpverlening is erop gericht om het contact met het kind te verbeteren, het kind veilig thuis te laten wonen en uithuisplaatsing te voorkomen.